Uvjeti korištenja

 

Ovi Opći uvjeti korištenja reguliraju način korištenja  web-stranice www.medical-intertrade.hr.

 

Pristupanjem web-stranici www.medical-intertrade.hr Korisnik potvrđuje da je upoznat te pristaje na Opće uvjete korištenja bez ikakvih ograničenja.

 

Pojmovi

Medical Intertrade d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za vanjsku trgovinu i za trgovinu na veliko i malo neprehrambenim proizvodima sa sjedištem u Svetoj Nedelji, Dr. Franje Tuđmana 3, Hrvatska, OIB: 04492664153, zastupano po predsjednici Uprave Jasenki Joukhadar dr. med. dent. 

Korisnik je pravna ili fizička osoba koja je na bilo koji način pristupila ili pristupa web-stranici www.medical-intertrade.hr.

 

Sadržaj i svrha informacija

Web-stranica www.medical-intertrade.hr je sačinjena tako da daje općenite informacije o Medical Intertrade d.o.o., uslugama koje Medical Intertrade d.o.o. pruža, službama unutar Medical Intertrade d.o.o. te informacije o novostima i događanjima u Medical Intertrade d.o.o.

Medical Intertrade d.o.o. poduzima odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj web-stranici bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti niti je odgovoran za pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije dane putem web-stranice www.medical-intertrade.hr. Stoga, Medical Intertrade d.o.o. neće preuzeti odgovorni za bilo koju štetu ili gubitak nastao korištenjem informacija objavljenih na web stranici www.medical-intertrade.hr.

Medical Intertrade d.o.o. ne jamči da će stranica uvijek biti dostupna i raspoloživa za korištenje te ni u kojem slučaju nije odgovoran za bilo koji oblik štete ili gubitka koja proizlazi ili bi mogla proizaći kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja web-stranice www.medical-intertrade.hr djelomično ili u cijelosti.

Korisnik se obvezuje da web-stranici www.medical-intertrade.hr pristupa i koristi isključivo za osobnu uporabu i na svoju vlastitu odgovornost, uz poštivanje autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva i svih ovdje navedenih ograničenja.

Medical Intertrade d.o.o. ne odgovara za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom od strane Korisnika web-stranice www.medical-intertrade.hr.Zaštita osobnih podataka

Prilikom obrade prikupljenih osobnih podataka osiguravaju se tehničke i organizacijske mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Više informacija o obradi i zaštiti osobnih podataka možete pronaći u Pravilima privatnostima.

Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva

Sve fotografije, videa i ostali materijali objavljeni na web-stranici www.medical-intertrade.hr isključivo su vlasništvo Medical Intertrade d.o.o. te se ne smiju reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Medical Intertrade d.o.o.

Sve fotografije, videa i ostali materijali objavljene na web- stranici www.medical-intertrade. hr mogu se koristiti samo za privatne potrebe Korisnika uz poštivanje svih prava intelektualnog vlasništva, posebice autorskih i drugih srodnih prava. Drugačija upotreba materijala s web- stranice www-medical-intertrade.hr nije dopuštena.

 

Izmjena Općih uvjeta korištenja

U bilo kojem trenutku Medical Intertrade d.o.o. može revidirati Opće uvjete korištenja web-stanice www.medical-intertrade.hr. Ukoliko dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti web-stranicu www.medical-intertrade.hr, smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Izmjena Općih uvjeta korištenja web-stanice www.medical-intertrade.hr važeća je od trenutka njihove objave.

 

Mjerodavno pravo

Na Opće uvjete korištenja ove web stranice primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.