Naše usluge

Kliničke studije

Služba za kliničke studije pruža usluge skladištenja i logistike za ispitivane lijekove (IMP) i za pribor za klinička ispitivanja za odobrena klinička ispitivanja u Hrvatskoj. Ovdje je, za vas, bez obzira na to trebate li odobrenje za uvoz, usluge uvoza, skladištenje i dostavu na mjesto kliničkog ispitivanja. Učinkoviti smo u organizaciji povrata s mjesta kliničkog ispitivanja te u organizaciji uništavanja lijekova kao i u tome da vam jednostavno sve vratimo, ako je to potrebno. Vođeni najboljim načelima dobre kliničke prakse (GCP), dobre distribucijske prakse (GDP) i dobre proizvođačke prakse (GMP), u potpunosti ćemo vam pomoći u vođenju kliničkih ispitivanja pružajući najbolju logističku podršku dostupnu u Hrvatskoj.