Naše usluge

Registracije

Afirmirajući vlastitu razvojnu strategiju i prateći potrebe tržišta, već smo 2000. godine osnovali Odjel registracija.

Svakodnevno pratimo nove regulatorne zahtjeve za lijekove, medicinske proizvode, dodatke prehrani i kozmetiku. Neprekidno ulažemo u edukaciju naših djelatnika koji sudjeluju na predavanjima i radionicama u organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode i na edukacijama u organizaciji naših principala.

Nudimo stručne i savjetodavne usluge u vezi s registracijom lijekova i stavljanjem na tržište dodataka prehrani na području Republike Hrvatske.