Naše usluge

Registracije

Afirmirajući vlastitu razvojnu strategiju i prateći potrebe tržišta, već smo 2000. godine osnovali Odjel registracija.

Svi procesi koje obavljamo u skladu su sa stručnom etikom i zakonskim normama. Neprekidno ulažemo u edukaciju stručnih djelatnika koji sudjeluju na seminarima, radionicama i tečajevima koje organizira Agencija za lijekove i medicinske proizvode, HFD, ali i principala čije proizvode registriramo i stavljamo na tržište RH.

Nudimo i stručne i savjetodavne usluge vezane uz stavljanje na tržište dodataka prehrani na području RH.