Naše usluge

Skladištenje i transport

Nudimo uslugu skladištenja, manipulacije i transporta lijekova i medicinskih proizvoda u tuđem vlasništvu (konsignacija, carinsko skladište, ugovorno skladište za veleprodaje lijekova i medicinskih proizvoda koje ne posjeduje vlastiti skladišni prostor).

Skladišni prostori opremljeni su sukladno zahtjevima dobre proizvođačke prakse. Uspostavljen je 24-satni automatski sustav nadzora i mjerenja temperature i vlage, kao i SMS alarm u slučaju prekoračenja zadanih temperatura.

Transport kupcima obavlja se termoreguliranim vozilima, prema temperaturnim zahtjevima za svaki pojedini proizvod.

U sve procese uključeno je kvalificirano osoblje koje se kontinuirano osposobljava. Svi procesi dokumentirani su u skladu s internim sustavom upravljanja kvalitetom (GDP, ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015).